14/12/2017

ROTTERDAM – Green Award, het certificatieprogramma voor binnenvaarten
zeevaartschepen, introduceert een Platinum label voor emissieloos varen.

Green Award certificeert schepen die betere resultaten op het gebied van veiligheid, kwaliteit en het
milieu laten zien, dan wettelijk verplicht is. Het programma voor binnenvaart is in 2011 gelanceerd en
het aantal schepen is flink gegroeid, de teller staat nu op 631. Het programma van eisen wordt steeds
verbeterd om nieuwe uitdagingen aan te pakken.

De technologische ontwikkelingen gaan in razendsnel tempo. De technologische vooruitgang leidt
ertoe dat steeds betere prestaties mogelijk worden. Emissieloos varen komt steeds meer in zicht en
biedt kansen om de directe emissie footprint van het schip te elimineren.

Daarom introduceert Green Award een Platinum label voor de binnenvaartschepen die met de tijd
meegaan en een aantal uren per dag zonder uitstoot van CO2, SOx, NOx en PM varen. De uitstoot
wordt vermeden door het elektrisch varen op batterijen of brandstof cellen. Inzet van emissieloze
schepen zorgt voor een drastische vermindering van luchtvervuiling en de CO2-uitstoot.

Naar verwachting wordt het eerste binnenvaartship met zero emissies in 2018 gecertificeerd. Platinum
label komt als aanvulling op al bestaande Brons/Zilver/Goud certificatieniveau’s binnen het Green
Award programma. Green Award hoopt dat het Platinum label erkend en herkend wordt en
bijvoorbeeld door de havens en andere incentive providers wordt omarmd met een passende
incentive om emissieloos varen verder te stimuleren.

Samen met binnenvaartondernemers strijd Green Award voor veilige en schone scheepvaart. Opmars
naar de toekomst is begonnen. De stap naar emissieloos varen is al gemaakt.

Op termijn hoopt de Stichting dit label ook te kunnen introduceren in haar zeevaart programma.