21/06/2018

Binnenvaart coöperatie NPRC uit Rotterdam is als eerste logistiek dienstverlener in de binnenvaart benoemd tot “incentive provider” van de Stichting Green Award. In de praktijk zal NPRC een deel van de keuringskosten voor certificaten gaan betalen voor haar leden, daarbij gaat de binnenvaartorganisatie actief meedenken over de eisen die de stichting stelt aan certificeringen van de binnenvaart. De samenwerking is ‘grensverleggend’ aldus gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland.

 

 

De unieke samenwerking werd bekendgemaakt tijdens de bijeenkomst ‘Goederenvervoer over
Water in een Stroomversnelling’ van de provincie Zuid-Holland op woensdag 20 juni. Als officiële
bevestiging overhandigde directeur Jan Fransen van de stichting Green Award een Green Award
plaquette aan NPRC directeur Stefan Meeusen.

Gedeputeerde Rik Janssen (o.a. Milieu, Water en Vervoer over Water) roemde tijdens de
bijeenkomst het initiatief als ‘grensverleggend’ en riep alle partijen in de logistieke keten, van verlader
tot ondernemer, op om ook de samenwerking te zoeken voor een slimme, schone en efficiënte
binnenvaart.

Binnenvaartondernemers kunnen al geruime tijd een Green Award aanvragen. Al naar gelang zij
vergroeningsmaatregelen getroffen hebben verstrekt de stichting Green Award een Brons, Zilver of
Goud certificaat en platinum label aan schepen. De NPRC gaat nu als eerste “incentive provider” 35%
van de kosten voor het behalen van het Green Award certificaat vergoeden aan haar leden.

Directeur Stefan Meeusen van NPRC: “De hele sector wordt de komende jaren geconfronteerd met
strengere emissie eisen. Wij zijn blij dat Green Award onze leden van de coöperatie de ruimte biedt
om mee te denken over de juiste eisen die er zijn bij de verschillende certificaten. Duidelijkheid over
de juiste eisen en regelgeving op het gebied van groen varen zullen hen meer zekerheid geven bij de
enorme investeringen waar zij de komende jaren mee geconfronteerd worden.”

Ook Jan Fransen, directeur van de Stichting Green Award Foundation is verheugd over de
samenwerking. ‘Natuurlijk is iedere incentive voor Green Award gecertificeerde schepen een
welkome aanvulling. Echter de NPRC is een incentive provider in een voor Green Award nieuw
segment. Ik verwacht dat deze stap bijdraagt aan een belangrijke strategische ontwikkeling in het
verder vergroenen van de binnenvaart sector. We hopen dat ook andere partijen zoals verladers zich
in de toekomst zullen aanmelden als incentive provider.

 

Over NPRC

De Coöperatie NPRC vervoert jaarlijks meer dan 13 miljoen ton droge lading over de Europese vaarwegen en
is daarmee de grootste binnenvaartcoöperatie van Europa. De coöperatie werkt voor een groot aantal
verladers in diverse branches en heeft kantoren in Rotterdam, Antwerpen, Parijs, Mannheim en Duisburg. De
NPRC heeft duurzaamheid, digitalisering en efficiëntie van de supply chain hoog op de agenda staan.