3/07/2018

De 2030 agenda voor Doelen voor Duurzame Ontwikkeling werd in 2015 vastgesteld door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties en omvat 17 doelen  en 169 speerpunten. Het wordt ook wel genoemd als “Een aktieplan voor de mens, planeet en voorspoed”. De 2030 agenda verlangt een wereldwijde samenwerking tussen overheden, internatonale instituties, bedrijven en burgermaatschappij om te komen tot wereldwijde inspanningen welke leiden tot het invoeren van dit aktieplan tot verbetering van leefomstandigheden en een betere wereld.

 

Foto: Doelen voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties

 

De Stichting Green Award verwelkomt Doelen voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties (VN). In antwoord op de door de VN wereldwijd gestelde vraag om in aktie te komen teneinde de doelen van de 2030 agenda te bereiken, heeft de Stichting  Green Award recentelijk een vergelijkend onderzoek gedaan tussen het Green Award programma van eisen en de Doelen voor Duurzame Ontwikkeling. Het Green Award programma van eisen, zoals wereldwijd erkent door onder andere vele zee- en binnenvaart havens en de scheepvaart sektor, moedigt rederijen en schepen aan tot het implementeren van de hoogste veiligheid en milieu standaarden in de scheepvaart.

 

Gebaseerd op de uitkomsten van het vergelijkend onderzoek komt de Stichting tot de conclusie dat er een consistentie is met 11 van de 17 doelen (SDG’s) zoals opgesteld door de VN. Deze zijn als volgt: SDG 3, SDG 6, SDG 7, SDG 8, SDG 9, SDG 11, SDG 12, SDF 13, SDG 14, SDG 15 and SDG 17.

 

In overeenstemming met de VN 2030 agenda heeft de Stichting voor de komende jaren een aantal mijlpalen vastgesteld teneinde het onderzoekbereik te indentificeren en verdere afstemming met de Doelen voor Duurzame Ontwikkeling. Continue wordt overeenstemming met de Doelen vergeleken en uiteindelijk zal worden gemeten in hoeverre het Green Award programma van eisen overeenstemt met de voor de Stichting relevante Doelen voor Duurzame Ontwikkeling. De Stichting Green Award vindt het belangrijk om deze internationaal vastgestelde doelen middels haar programma van eisen toe te passen op de maritieme sektor voor zowel de binnenvaart en zeevaart.

De Stichting Green Award, als allereerste winnaar van de  “Thor Heyerdahl International Maritime Environmental Award”, stimuleert voor veilige en milieu vriendelijke scheepvaart en verbindt maritieme actoren sinds meer dan 24 jaar. De holistische benadering waarmee de Stichting Green Award duurzame scheepvaart promoot en haar doelstelling om de watergebonden transportketen verder te vergroenen passen heel goed bij de ambities van de Verenigde Naties waar het gaat over People – Planet – Prosperity.

Tot aan, maar ook na 2030 blijven wij aan boord!!