19/06/2019

 

MRD Marinesupport, met meer dan 25 jaar ervaring in bestrijding en preventie van incidenten, wordt als nieuwe incentive provider verwelkomd door Green Award vanwege hun besluit om een korting van 10-15% op hun producten en service te verlenen.

 

Van links naar rechts: Shinohara (Green Award Foundation), C. W. van Noort (MRD Marinesupport), Jan Fransen (Green Award Foundation), L.M.van der Meer (MRD Marinesupport), G.van der Meer (MRD Marinesupport)

De incentive heeft betrekking op een breed scala van hun producten en services en omvat, gereedschappen voor gebruik bij olie morsing/verontreiniging, (opfris) training van bemanning omtrent gebruik van gereedschappen bij olie morsing en gebruik van ademhalingsapparatuur, controleren van gereedschap sets aan boord, controle op conformiteit met SOPEP/IMO/OPA90 eisen, bestrijdings methoden bij olie morsing en advies met betrekking tot bestrijdings handelingen bij incidenten (b.v. incident management)

Voorkomen is beter dan genezen! Een spill kit op maat is een kleine investering die vaak wordt vergeten, terwijl daarmee de vervolgschade van een spill enorm beperkt kan worden.

Snel en adequaat optreden bij een spill is van groot belang. MRD Marinesupport levert daarom spill kits op maat en trainen uw bemanning. Zo bent u goed voorbereid als u onverhoopt bij een incident betrokken raakt.

Bezoek MRD Marinsupport website voor meer informatie of mail naar info@mrdmarinesupport.nl. U kunt ons ook telefonisch bereiken via: +316-53642132

URL: https://www.mrdmarinesupport.nl/en/