11/12/2019

Green Award brengt graag onder uw aandacht de recentelijk geplaatste advertentie op ANALYSE International Business, gedistribueerd door het Financieele Dagblad op 11 december.

Het onderwerp gaat over hoe ons certificatie programma een stimulans is voor verbetering en vergroening van de binnenvaart, ook betreft de stikstofproblematiek.