11/02/2020

 

Op 10 februari nam wethouder duurzaamheid Arjan Neeleman het Green Award bord in ontvangst van directeur Jan Fransen. Gemeente Krimpen aan den IJssel hoopt door zich aan te sluiten als Green Award-gemeente de maritieme sector te stimuleren om de duurzaamheid en veiligheid van schepen te bevorderen.

 

Van links naar rechts: Peter Hazebroek (havenmeester Krimpen aan den Ijssel), Jan Fransen (directeur, Green Award Foundation) en wethouder A.J.C. (Arjan) Neeleman (Krimpen aan den Ijssel)

Wethouder Arjan Neeleman vindt erkenning en beloning van duurzame binnenvaartschepen belangrijk. “Schippers die een stap vooruit doen door in schone technologieën te investeren belonen we graag met 10 procent korting op de havengelden. Schepen met een Green Award zijn, schoner stiller en zuiniger en dat draagt bij aan een betere luchtkwaliteit. Het Green Award programma is een goed instrument hiervoor.”

Voordelen voor schippers met een duurzaamheid schip
Een schip dat verduurzaamt, brengt op termijn kosten omlaag. Brandstof en energie is duur en daarmee een forse kostenpost voor de binnenvaart. Door het schip zuiniger te maken en meer gebruik te maken van elektrische aandrijving verdient een schipper op termijn zijn investering terug. Schippers geven ook aan dat hun onderhoudskosten lager zijn en dat ze minder storingen hebben met hun duurzame schepen. Ook merken schippers dat een Green Award een groot voordeel kan opleveren bij de inschrijving op aanbestedingen. Ook andere bedrijven, waaronder banken, bieden voordelen aan binnenvaartschepen met een Green Award.

Krimpen aan den IJssel is de 29ste binnenhaven die meedoet met het Green Award programma. Er zijn al 730 binnenvaartschepen met een Green Award certificaat.   

Award om kwaliteit en veiligheid van schepen te bevorderen
De organisatie Green Award geeft certificaten aan schepen die hebben aangetoond aan bepaalde technische eisen te voldoen voor schoon en duurzaam varen. Green Award is in 1994 in de zeevaart ingevoerd om de kwaliteit en veiligheid van de zeeschepen te bevorderen. Sinds 2011 bestaat er ook het Green Award certificaat voor binnenvaartschepen. Over de hele wereld worden schepen door Green Award gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu. Alleen schepen die een stap verder gaan dan de wettelijke eisen op het gebied van milieu en veiligheid komen in aanmerking voor een certificaat. Niet alleen havens en gemeenten werken mee aan het stimuleren van schone scheepvaart maar ook toeleveranciers en verladers in de maritieme sector. Samenwerking tussen deze belanghebbenden is volgens directeur Green Award Jan Fransen erg belangrijk. “Zo wordt de binnenvaartschipper of rederij gemotiveerd tot veiliger en schoner varen. Het werkt, want de stikstof- en fijnstofuitstoot van gecertificeerde schep