27/02/2020

 

Green Award, het certificatieprogramma voor extra schone en veilige schepen, blijft groeien. Vanaf 1 januari 2020 doet de haven van Deventer ook mee aan

Zowel in Nederland als wereldwijd wordt er steeds meer aandacht besteedt aan de milieuvervuiling, emissies en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Discussie over stikstof en het belang van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties is ook van toepassing op de binnenvaart. Verbetering ervan is het belangrijke doel waar vele partijen naartoe werken. Het resultaat bereiken is echter niet makkelijk en blijft een grote uitdaging.

Sinds 2011 certificeert Green Award binnenvaartschepen, die aan haar eisen kunnen voldoen. De Green Award eisen hebben betrekking op de veiligheid en het milieu en gaan een stapje hoger dan de verplichte wetgeving. Deelname aan het Green Award programma draagt ook bij aan VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen 11 en 17. Inmiddels heeft de Stichting vele onderzoeken uitgevoerd, nuttige data verzameld en heeft een aantal deskundigen betrokken bij het verder ontwikkelen en verbeteren van het programma van eisen. Deze aanpak heeft nu tot goede en tastbare resultaten geleid, waarmee aan de verbetering en vergroening van de binnenvaart bijgedragen wordt.

Zo hebben vele schippers geïnvesteerd in verbeteringen aan boord om voor een hoger niveau in aanmerking te kunnen komen. Het Green Award certificaat kan op 3 niveaus uitgegeven worden: brons, zilver en goud. Daarnaast is er nog het platinum label. De eisen met betrekking tot bijvoorbeeld emissies van motoren gaan omhoog met elk niveau. Sinds introductie van de niveaus, zijn 40% van de gecertificeerde binnenvaartschepen van brons naar zilver gegaan. Met het totaal aantal van 749 binnenvaartschepen die op dit moment door Green Award gecertificeerd zijn, maakt het het verschil.

Er sluiten zich steeds meer binnenvaarthavens bij het programma aan. De havens geven Green Award gecertificeerde schepen bijvoorbeeld korting op de havengelden. Vanaf 1 januari 2020 doet ook Deventer mee. Han Beumer van de gemeente Deventer aan het woord: “Om per 2020 toch een stap te maken in de ontwikkeling van de verordening wordt een aangepast tarief ingesteld voor schepen met een Green Award Certificaat, dit om de ontwikkeling van duurzaamheid in de scheepvaart te stimuleren in Deventer.”

Green Award is nu in gesprek met meerdere havens in binnenland en buitenland om het Green Award certificaat nog aantrekkelijker voor binnenvaart ondernemers te maken.