Haven van Drachten verwelkomt groene schepen

30/06/2021

De industriehaven van Drachten verwelkomt binnenvaartschepen van de toekomst. Als eerste Green Award-gemeente in Fryslân stimuleert Smallingerland de binnenvaart tot verbetering van de duurzaamheid. ‘Groene’ schepen krijgen korting op het haventarief.

Smallingerland is de eerste Friese gemeente die toetreedt tot het Green Award programma. Op donderdagmiddag 17 juni neemt wethouder Maria le Roy het keurmerk in ontvangst. ,,De binnenvaartvloot moderniseert in hoog tempo. Schepen worden groter, maar ook schoner, zuiniger en stiller. Eigenaren en schippers die een stap vooruit doen door hierin te investeren, belonen wij graag,’’ aldus de wethouder.

Wethouder Smallingerland Maria le Roy (Foto: Sieta Stel fotografie)

Industriehaven Drachten steeds belangrijker voor de regionale economie

Drachten beschikt over een grote binnenhaven en een ‘nat’ bedrijventerrein met veel bedrijvigheid en werkgelegenheid. De gemeente meent dat beroepsvaart en watergebonden bedrijven steeds belangrijker worden in de circulaire economie van de toekomst, waarin in toenemende mate behoefte is aan overslag en verwerking van grondstoffen.

Smallingerland zoekt en vindt op dit gebied samenwerking met de andere Friese havengemeenten. Ook bepleit de gemeente opwaardering van het provinciaal vaarwegennet en een goede bereikbaarheid van de binnenhavens. Le Roy: ,,De interactie tussen de binnenhavens en het benutten van de maatschappelijke investeringen in de Friese vaarwegen is belangrijk omdat vervoer over water nog altijd veel duurzamer is dan vervoer over de weg.”

Nieuwe havenverordeningen stimuleren duurzame scheepvaart

Afgelopen voorjaar stelde de gemeenteraad de nieuwe havenverordeningen vast. Die hebben betrekking op de bevaarbaarheid en op onderhoud en beheer van de kaden. De nieuwe verordeningen bevorderen de efficiënte op- en overslag in de industriehaven en daarmee het goederenvervoer over water. Daarbij stimuleren de verordeningen de binnenvaart om duurzamer te zijn, door middel van korting op liggeld.

,,Drachten is de 32e haven die zich aansluit bij het Green Award Programma”, vertelt directeur Jan Franssen van Green Award. ,,Er zijn al 854 binnenvaartschepen met een Green Award certificaat. Alleen schepen die een stap verder gaan dan de wettelijke eisen op het gebied van milieu en veiligheid komen hiervoor in aanmerking”.

***