Minister Harbers reikt 1.000e certificaat Green Award Binnenvaart uit

01-04-2022

Bij de start van Green Award voor de binnenvaart in 2011 was het een stip op de horizon. Nu, 11 jaar later, is het realiteit: 1.000 binnenvaartschepen zijn bekroond met een Green Award certificaat.

Om deze mijlpaal extra cachet te geven is minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat bereid gevonden het 1.000e certificaat officieel te overhandigen. Jan Huijbers, general manager van waterbouwer Van den Herik Sliedrecht nam het certificaat voor zijn ms. ‘Prins 1’ vol trots in ontvangst.

Minister Mark Harbers (links) overhandigt certificaat aan Jan Huijbers (rechts) van Van den Herik Sliedrecht

Minister Harbers: “Ik ben onder de indruk van wat Green Award heeft bereikt met het stimuleren en het belonen van vergroening in de scheepvaart. De binnenvaart is een relatieve schone manier van vervoer, maar moet stappen zetten om de klimaatdoelen te halen. Investeren in vergroening is niet alleen noodzakelijk maar ook goed voor de concurrentiekracht van de scheepvaart. Het 1.000e certificaat laat zien dat de sector hier werk van maakt.’

Jan Huijbers: “Wij zijn blij met deze (h)erkenning. Ook in de waterbouw zien we dat vergroening noodzakelijk is én een concurrentievoordeel kan opleveren. Daarom hebben wij besloten te investeren in de verduurzaming van ons multifunctionele baggerschip ‘Prins 1’. Het schip is weliswaar uit 1969, maar door slimme toepassingen presteert het als een nieuwbouwschip. Zo hebben wij Stage V motoren geïnstalleerd met roetfilter en katalysator, zodat de schadelijke emissies minimaal zijn.

Van den Herik heeft nu twee schepen met een Green Award certificaat. ‘Prins 6’ is gecertificeerd op het niveau ‘zilver’ en ‘Prins 1’ op het niveau ‘goud’. Jan Huijbers: “Onze schepen waren al letterlijk groen gekleurd, nu zijn ze ook nog figuurlijk groen!”.

Jan Fransen (Green Award), Pieter Struijs (voormalig voorzitter Green Award), minister Mark Harbers, en Jan Huijbers (Van den Herik Sliedrecht)

Jan Fransen, executive director van Green Award is trots op de mijlpaal én het schip. “De ‘Prins 1’ bewijst dat ook oudere schepen een verduurzamingsslag kunnen maken. Ik vind dat mooi, want zo wordt optimaal gebruik gemaakt van de lange levensduur van een schip, wat ook duurzaam is.

Jan geeft aan dat Green Award vol energie inzet op de verdere uitbouw van Green Award. “Wij zijn bezig met een doorontwikkeling van het Programma van Eisen. Er is steeds meer vraag naar Green Award certificering voor uiteenlopende scheepstypes, wat betekent dat wij ons gaan richten op maatwerk. Wij borgen daarbij de relatie met 12 van de 17 VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (UN SDGs). Samen met ondernemers in de scheepvaart en incentive providers zetten wij ons blijvend in voor een toekomstbestendige maatschappij.

ms. Prins 1