Vergadering van de Board of Experts (BoE)

13-05-2022

De Green Award Board of Experts (BoE) heeft deze week zijn 51e vergadering gehouden.
De vergadering was zeer vruchtbaar en interactief, met dank aan alle leden!

De besproken onderwerpen waren onder andere:

 • BINNENVAART
  • Toekomstig programma van eisen voor riviercruiseschepen
  • Toekomstig programma van eisen voor binnenvaartschepen
  • Criteria voor het platina label (zero emissie label)
  • Statistieken
 • ZEEVAART
  • Scheepsafval /  EU-verordening betreffende scheepsafval
  • Eisen voor bulk- en cementcarriers
  • Statistieken

 

De Board of Experts wordt gevormd door (inter)nationale deskundigen uit de binnenvaart en zeevaart. Zij brengen hun expertise in op het gebied van scheepvaart, havens en milieu bij de ontwikkeling en toetsing van ons certificatieprogramma. De Board of Experts doet voorstellen die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Green Award Board.

Bekijk hier onze bestuursorganen: https://www.greenaward.org/sea-shipping/organisation/governing-boards/

Niet alle leden zijn op de foto te zien