(Click here for: English / Deutsch / Français)

Sensor Maritime en Green Award zetten samen in op meer veiligheid aan boord

07/10/2021

Door middel van deze samenwerking wil Sensor Maritime Green Award steunen in haar streven naar een veilige(re) binnen- en zeevaart.

“Sensor Maritime is opgericht om nieuwe technologieën te ontwikkelen in de vorm van hoogwaardige en innovatieve oplossingen. Geworteld in de scheepvaartindustrie hanteren wij industriële maatstaven van betrouwbaarheid, duurzaamheid en deugdelijkheid. Door nauw samen te werken met onze klanten en partners streven we naar het creëren van een ondernemingswaarde op de lange termijn. Een team van jonge professionals die vragen durven te stellen over bestaande praktijken en zich niet hierdoor laten beperken.”

Sensor Maritime wil door middel van haar innovatieve, plug & play sensor oplossingen de veiligheid in de maritieme markt vergroten. Sensor Maritime is met name bekend door Bridgescout®, hét brughoogtedetectiesysteem voor de binnenvaart. Bridgescout® is ontwikkeld om het aantal aanvaringen en het risico op aanvaringen te verminderen door proactief te waarschuwen bij het naderen van een kritiek moment tussen stuurhut en brug.

Bridgescout® aanbord MAASVALLEI

Als jonge, dynamische partner vindt Sensor Maritime het belangrijk zich te koppelen aan programma’s als Green Award. “Ook staat deelnemen aan Green Award in lijn met onze ambitie uit te breiden, al dan niet in samenwerking met partners, naar zeevaart. Op deze manier kunnen we onze organisatie en oplossingen introduceren én stimuleren we investeringen in milieu en veiligheid.”

Green Award is een platform dat milieuvriendelijke prestaties en veiligheid van de scheepvaart stimuleert door het opzetten van een netwerk van meer dan 150 incentive-aanbieders voor gecertificeerde schepen. Het voorkomen van water- en lucht-verontreiniging blijven belangrijke uitdagingen op binnenwateren en zeeën. Maar ook veiligheid speelt een belangrijke rol in onze missie, natuurlijk voor de mens aan boord als voor de omgeving. Veilig en verantwoord varen, maar ook laden en lossen van het schip, spelen een net zo belangrijke rol bij het beschermen van het milieu.

In lijn met de doelstelling van Green Award, zijn de producten van Sensor Maritime innovatief door veiligheid centraal te stellen. Bridgescout® maakt het varen op de rivieren veiliger voor de binnenvaart, terwijl Thermoview Marine zowel binnen- als zeeschepen zal helpen met nauwkeurige hittedetectie voor de veiligheid aan boord.

Anouk van de Pol (Sensor Maritime) met het Green Award bord

Sensor Maritime biedt 10% korting aan Green Award-gecertificeerde schepen op haar producten Bridgescout® Basic en Thermoview Marine. “Bridgescout® Basic is een brugdetectiesysteem bestaande uit onze Sensor Maritime hub (interface voor de kapitein in de stuurhut), een GPS-antenne en onze Bridgescout® Basic software. Bridgescout® Basic informeert de kapitein op het moment dat er een object nadert. Op 500 meter voor een object licht onze Sensor Maritime hub op. Dit zorgt voor alertheid bij de kapitein en draagt bij in het voorkomen van aanvaringen”, aldus Anouk van de Pol. Door de modulaire opzet van onze producten is het mogelijk een eigen versie samen te stellen. Zo kun je ervoor kiezen Bridgescout® Basic in de toekomst uit te breiden met de Bridgescout®-sensor. Op die manier wordt de kapitein vanaf 300 meter tot een object geïnformeerd of de stuurhut voldoende laag staat om veilig onder een object door te varen. Thermoview Marine zorgt voor continue hotspotdetectie van bijvoorbeeld (elektrische) motoren, accupakketten en aslagers zonder periodieke handmatige controles met bijvoorbeeld een warmtebeeldcamera. Thermoview Marine controleert kritieke apparatuur aan boord 24/7 en biedt inzicht om zo preventief storingen, defecte apparatuur, maar bijvoorbeeld ook brand in de machinekamer te voorkomen. Op het moment dat ingestelde temperatuurwaarden overschreden worden, krijgt de kapitein daar een melding van.